light_logo

Life Kinetik

Life Kinetik

Life Kinetik är en rörelsebaserad hjärnträning med fokus på att utveckla hjärnan. Målet med träningen är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

Träningsmetoden går ut på att göra ovana rörelser och rörelsekombinationer och därefter kombinerar man rörelserna med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan. Den överraskande framgången i att klara av en ny rörelseuppgift bidrar effektivt till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan.

Målet är att involvera så många hjärnområden som möjligt i en rörelseuppgift för att utveckla det synaptiska nätverket och på så sätt uppnå förbättringar inom alla områden. Med ovana uppgifter och växlande utmaningar stimuleras hjärnan att skapa nya synapser och på så sätt leder det till ett utökat nätverk mellan hjärncellerna, vilket i sin tur leder till en ökning av hjärnans potential.

Några av effekterna från träning med Life Kinetik är minskat stresspåslag, ökad koncentration, bättre beslutsfattande, förmåga att stänga ute störande intryck, ökad kreativitet, ökad prestation, bättre balans, bättre reaktionshastighet, bättre arbetsminne, bättre rumsuppfattning och bättre koordination.

Man rekommenderar 60 minuters träning per vecka och träningen kan utföras både stående och sittande. Träningen är lågintensiv och kräver inga förkunskaper eller fysisk status. Det är en rolig träningsform som utmanar deltagarna och det är nära till skratt under träningspassen och det gör att vårt ”Må-bra-hormon”, dopamin, utsöndras. Träningen fungerar lika bra i näringslivet som i idrotten, i skolan och inom åldringsvården.

Bli uppringd!

Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.